POSTUP PŘI LEPENÍ

 

1. Skladujte nádobu s lepidlem při optimální teplotě, vyvarujte se skladování lepidla ve vyšších teplotách jak 49°C a nižší než 0°C.  

    Produkty skladujte v chladných, suchých a dobře odvětrávaných prostorech.

 

2. Postupujte vždy odborně při přípravě tlakové nádoby k práci:

    a) našroubujte tlakovou hadici k ventilu na tlakové nádobě

    b) našroubujte aplikační pistoli k ventilu tlakové hadice

    c) povolte hlavní uzávěr ventilu tlakové nádoby

 

3. Při aplikaci dodržujte vzdálenost pistole od stříkané plochy cca 15 - 25 cm.

    Nanášejte lepidlo rovnoměrně na dílec.

 

4. Vždy pamatujte na to, že ideální kvalita spojení materiálů kontaktním lepidlem bude při pokrytí min. 80% až 100% plochy nástřiku.

 

5. Materiál můžete spojit nejdříve za 2 minuty od nanesení kontaktního lepidla.

 

6. Materiál přitlačte k lepenému podkladu a přítlačným válečkem dotlačte lepené materiály k sobě.

 

7. Nyní můžete slepený materiál již opracovat na požadovaný rozměr, případné  nečistoty lepidla očistěte čistícím prostředkem CCAR Citrus IDEAL.

 

8. Upozornění!

    - nikdy neodklánějte aplikační pistoli při aplikaci lepidla mimo stříkaný prostor

    - nezavírejte hlavní uzávěr tlakové nádoby, která již je aktivována

    - neodpojujte tlakovou hadici od tlakové nádoby pokud není zcela prázdná.

 

 obr_1

 Návod na použití kontaktních lepidel ke stažení jako PDF zde.