KONTAKTNÍ LEPIDLO - KL BSSA 600ml

Kód: KL-BSSA-600
210 Kč 254,10 Kč včetně DPH

BSSA 600 je speciálně vytvořené velmi silné vysokoteplotní lepidlo vhodné prolepení různých materiálů. Lepidlo je vhodné pro použití v průmyslových odvětvích jako truhlářství, výroba nábytku,lepení vysokotlakých laminátů, okližování hran,lepení textilii apod. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

BSSA 600 je speciálně vytvořené velmi silné vysokoteplotní lepidlo vhodné prolepení různých materiálů. Lepidlo je vhodné pro použití v průmyslových odvětvích jako truhlářství, výroba nábytku,lepení vysokotlakých laminátů, okližování hran,lepení textilii apod.


INSTRUKCE: Před použitím dobře protřepejte. Povrch musí být očištěn od prachu a nečistot. Naneste jednotnou vrstvu lepidla rovnoměrně na lepený povrch. Sprejujte obě plochy materiálu určeného k lepení; jednu plochu vertikálně a druhou horizontálně. Nechte lepidlo zavadnout přibližně 2 až 3 minuty potom přiložte lepené plochy k sobě. Vždy udržujte plechovku ve vzpřímené pozici a držte rovnoběžně k podkladu. Pokrytí nástřiku se může měnit v závislosti na materiálu, který je lepen. Spojte důkladně plochy a pevně je k sobě stlačte . Doporučuje se použít válec k použití stejného tlaku po celé ploše pro dosažení maximální lepivé síly nebo lisovacího zařízení.


ČIŠTĚNÍ: Použijte CITRUS IDEAL CCAR Adhesive Remover (odstraňovač lepidla).


VAROVÁNÍ: Nepropichujte nebo nepalte plechovku. Nevystavujte horku nebo neskladujte při teplotách nad 49°C. Optimální teplotní rozmezí pro použití je od 15 do 38°C. Nižší teploty mohou ovlivnit kvalitu lepeného spoje. Držte z dosahu dětí. Zabraňte přímému kontaktu s kůží nebo vdechování výparů. Může způsobit podráždění. Pokud přijde produkt do kontaktu s kůží nebo s očima a vyvolá podráždění, opláchněte místo vodou a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Pokud vdechnutí způsobí podráždění, přemístěte jedince na čerstvý vzduch. Úmyslné nesprávné použití může být škodlivé, nebo smrtelné.

 

SK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSSA 600 je špeciálne vytvorené veľmi silné vysokoteplotné lepidlo vhodné pre lepenie rôznych materiálov. Lepidlo je vhodné pre použitie v rôznych priemysloch ako stolárstvo, výroba nábytku, lepenie vysokotlakových laminátov, okližování hrán, textilii apod.


INŠTRUKCIE: Pred použitím dobre pretrepte. Povrch musí byť očistený od prachu a nečistôt. Naneste jednotnú vrstvu lepidla rovnomerne na lepený povrch. Sprejujte obe plochy materiálu určeného na lepenie; jednu plochu vertikálne a druhú horizontálne. Nechajte lepidlo zavädnúť do doby, na ktorom nebude žiadny lepivý obtlačok (približne 2 až 3 minúty). Vždy udržujte plechovku vo vzpriamenej polohe a držte rovnobežne k podkladu. Pokrytie nástreku sa môže meniť v závislosti od materiálu, ktorý je lepený. Spojte poriadne plochy a pevne ich k sebe stlačte. Odporúča sa použiť valec na použitie rovnakého tlaku po celej ploche pre dosiahnutie maximálnej lepivé sily alebo lisovacieho zariadenia.


ČISTENIE: Použite CITRUS IDEAL CCAR Adhesive Remover (odstraňovač lepidla)


VAROVANIE: Neprepichujte alebo nespaľujte plechovku. Nevystavujte teplu alebo neskladujte pri teplotách nad 49°C. Optimálne teplotné rozmedzie pre použitie je od 15 do 38°C. Nižšie teploty môžu ovplyvniť kvalitu lepeného spoja. Držte z dosahu detí. Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou alebo vdychovaní výparov. Môže spôsobiť podráždenie. Ak príde produkt do kontaktu s pokožkou alebo s očami a vyvolá podráždenie, opláchnite miesto vodou a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Ak vdýchnutie spôsobí podráždenie, premiestnite jedinca na čerstvý vzduch. Úmyselné nesprávne použitie môže byť škodlivé, alebo smrteľné.

 

DE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSSA 600 ist speziell sehr starke Hochtemperaturkleber geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien erstellt. Der Klebstoff ist geeignet für den Einsatz in Branchen wie Tischlerei, Möbel, Kleben Hochdrucklaminate, Kantenanleimaggregat Stoff etc.


ANLEITUNG: Vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche muss frei von Staub und Schmutz. Eine einheitliche Schicht von Klebstoff gleichmäßig auf  der Oberfläche. Tragen Sie zwei Oberflächen des Materials für die Verklebung; einzigen Bereich vertikal und die andere horizontal. Lassen Sie den Kleber trocken für ca. 2-3 Minuten, dann fügen Sie die Oberflächen geklebt. Halten Sie die Dose aufrecht halten und parallel zum Substrat. Abdecken der Injektion kann je nach dem Material, das geklebt. Kontaktieren Oberflächen gründlich und fest drücken sie zusammen. Es wird empfohlen, eine Rolle zu verwenden, um den gleichen Druck über die gesamte Oberfläche aufzubringen, um eine maximale Haftkraft oder der Anpresseinrichtung zu erreichen.


REINIGUNG: Verwenden Sie die CITRUS IDEAL CCAR Adhesive Remover (Klebstoff-Entferner).